Wettelijke informatie

DIERENARTSENCENTRUM

NIEUWE DIJK

Kleine huisdieren

Kerkhovensesteenweg 296

3920 Lommel

BE 0811.584.647

 

          Tel.  011/402495

          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dierenartsen, in België ingeschreven bij de orde:

Jan Stevens, erkend dierenarts ordenummer 3265

Kaat De Ridder, erkend dierenarts ordenummer 3239

Yannick Raeves, erkend dierenarts ordenummer 4991

Selinde Moolenburgh, erkend dierenarts ordenummer 5985

 

 

Dierenarts is een gereglementeerd beroep. De onderneming is ingeschreven bij de volgende beroepsvereniging :         De orde der dierenartsen

                                         Salisburylaan 54 ,  9820 te Merelbeke

                                        Tel. 09/2255818 – fax 09/2255495

                                         e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                         www.ordederdierenartsen.be

Dierenartsen dienen zich te houden aan “de code der Plichtenleer”. Deze gedragscode is raadpleegbaar in het Nederlands via de website van de Orde der Dierenartsen.

 

De onderneming DAC Nieuwe Dijk beschikt over de nodige vergunningen inzake medische beeldvorming. De bevoegde autoriteit terzake :

                                        Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

                                        Departement Gezondheid en Leefmilieu

                                        Dienst Bescherming van de gezondheid

                                        Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel

                                        e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                        www.fanc.fgov.be

De onderneming beschikt over een identificatienummer als geneesmiddelendepot. De bevoegde autoriteit terzake :

                                      Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsprodukten

                                      FAGG – DG inspectie

                                      Afdeling Aflevering

                                      Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, 1000 Brussel

                                      Tel. 02/5245000

                                      e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

De onderneming is tevens verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

Spoeddienst

Telefonisch 24u/24u 7d/7d beschikbaar. 

011/40.24.95

Klik hier voor meer details